De AFCA is een van de twee officiële supporterverenigingen die Ajax rijk is. Supporters die zich hebben verenigd om Ajax te ondersteunen. Want ook al hebben een aantal andere Nederlandse voetbalclubs goede Europese prestaties neergelegd, waar men ook komt in de wereld er is maar een Nederlandse club bekend, namelijk Ajax Amsterdam. Natuurlijk heeft dat te maken met de prestaties die de club in haar historie heeft neergezet, maar voornamelijk heeft dat toch te maken met de manier waarop Ajax voetbal neer heeft gezet. Ajax staat voor aanvallend, speels,creatief en gedurfd voetbal. Voor kansen voor talentvolle jongeren en voor spanning en voetbalplezier.

De supporters van de club gaan dan ook prat op die cultuur. Met lef en bravoure in het spel staan. Zo staan de supporters hun club bij, met dezelfde elan, durf en bravoure. Waar Ajax ook gaat AFCA volgt. Maar de supporters doen meer. Ze zijn bereid hun mening te geven, mee te denken, om mee te participeren om van Ajax weer de club te maken die in heel Europa gevreesd wordt. Gevreesd vanwege de enorme kwaliteit en de creativiteit die terugkeer naar de Europese top mogelijk maakt.

Naast de directe ondersteuning van de elftallen organiseert men ook allerlei activiteiten om de saamhorigheid te vergroten. Verder streeft AFCA er naar om vanuit hun vereniging vertegenwoordigers af te kunnen vaardigen naar de ledenraad om ook zo te laten zien verbonden te zijn met de club. Men wil graag bestuurlijke invloed krijgen om mee te werken aan de toekomst van Ajax. Dat is meer dan alleen naar het voetbal komen kijken. Dat is pure verbondenheid met de club. Naast een prima jeugdopleiding kan Ajax dus ook prat gaan op een sterke ondersteuning vanuit de supporters.